WIZYTÓWKA FIRMY

P.P.Ch. Lodmor SA

ul. Długa Grobla 4a, 80-754 Gdańsk
tel: 58 301 42 76 / 58 301 42 78
branża: artykuły spożywcze, gastronomia