WIZYTÓWKA FIRMY

Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski

Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski

ul. Długa 20, 72-006 Mierzyn
branża: rozbiórki wyburzenia , sprzątanie pielęgnacja - terenowa

Opis firmy

Tagi: wywóz odpadów komunalnych, odbiór odpadów pobudowlanych, transport odpadów, sprzedaż kruszyw, asenizacja, zamiatanie ulic, odśnieżanieZ.P.G.H. JUMAR Julian Maruszewski  O firmie

  Działalność Z.P.H.G. „JUMAR" rozpoczął jej aktualny właściciel Julian Maruszewski 2 listopada 1977. Pierwotnie Firma nazywała się „JUMARPLAST" i zajmowała się produkcją spojlerów samochodowych. Pierwsza siedziba znajdowała się w miejscowości Dołuje, gmina Dobra Szczecińska.

  W roku 1978 firma zmieniła siedzibę na miejscowość Lubieszyn i produkowała łodzie na eksport do krajów skandynawskich, a także od roku 1985 kolumny głośnikowe do Danii, a od roku 1986 przystanki autobusowe do Niemiec. W roku 1987 Firma przekształciła się po raz kolejny i zmieniła nazwę na „JUMAR". Kolejna działalnością Przedsiębiorstwa było odzyskiwanie złomu ze starych kabli elektrycznych, a następnie od roku 1988 produkcja na eksport do Niemiec kontenerów na odpady pobudowlane.

  W roku 1991 ponownie przeniesiona została siedziba Firmy na ul. Długa 20 w Mierzynie, gdzie do dziś jest prowadzona działalność Firmy.

  W roku 1999 z inicjatywy m.in. Juliana Maruszewskiego powstał, działający do dziś Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „EKO-MYŚL" Sp. z o.o. w miejscowości Dalsze gmina Myślibórz. Firma „JUMAR" nie tylko była jednym z pomysłodawców i założycieli ale również aktywnie uczestniczyła w budowie składowiska, które zostało oddane do użytku w 2001 roku.

  Od października 2004 roku Firma prowadzi działalność w zakresie odbioru, wywozu, odzysku/recyclingu szerokiej gamy odpadów. Dysponuje wysokokwalifikowaną kadrą pracowników i nowoczesnym sprzętem. Działa w oparciu o posiadane decyzje urzędu marszałkowskiego, starostw powiatowych i urzędów gmin, w których prowadzi działalność.


  Zajmujemy się:

  - obsługą w zakresie wywozu odpadów komunalnych wraz z ich selektywną zbiórką: z posesji prywatnych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, biur, budynków administracji; kompleksową obsługą gmin w zakresie gospodarki odpadami
  - odbiorem odpadów pobudowlanych w kontenerach, workach typu BIG-BAG i odpadów przemysłowych wg specjalnych procedur
  - odbiorem i transportem odpadów zawierających azbest / eternit
  - sprzedażą kruszyw: piaski, żwiry, gruz
  - asenizacją (wywóz ścieków / opróżnianie szamb)
  - zamiataniem ulic i placów zamiatarką
  - w okresie zimowym odśnieżaniem, wywozem śniegu, podstawianiem skrzynek na piasek z solą naszym Klientom


  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Długa 20
72-006 Mierzyn