WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 12068 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
18775664 Wykonanie usług Pomorskie 2020-02-20
18775464 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 15 Wielkopolskie 2020-02-20
18775453 Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi" w tym: Zadanie 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi - I etap Zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji Świętokrzyskie 2020-02-20
18775446 Dostawa materiałów dla Pracowni Cytostatycznej Śląskie 2020-02-20
18775444 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń turystycznych przy ul. Racławickiej, dzielnica Mały Kack Pomorskie 2020-02-20
18775441 Poprawa przejezdności dróg powiatowych o nawierzchni żwirowej na terenie powiatu białostockiego w 2019 r. Podlaskie 2020-02-20
18775425 Wykonanie składu graficznego wg przekazanego przez zamawiającego projektu, przygotowaniu do druku, druku i dystrybucji Radomskiego Informatora Kulturalnego. Mazowieckie 2020-02-20
18775347 Usługa cateringu dla uczestników projektu PIKAP podczas szkoleń, symulacji AC i branżowych targów pracy Małopolskie 2020-02-20
18775333 Usługa dozoru przy użyciu alarmu nieruchomości będących w zasobach OReg AMW w Szczecinie wraz z konserwacją oraz montażem systemów alarmowych. Zachodniopomorskie 2020-02-20
18775326 Usługi cateringowe dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. Droga do doskonałości - kompleksowy program wsparcia uczelni Małopolskie 2020-02-20
18775315 Wykonanie obudowy i podłączenie studni Nr 2c/5b na Ujęciu Wody ,,Sieradzka" w Gdyni. Pomorskie 2020-02-20
18775306 Realizacja warsztatów rozwijających kompetencje społeczne w ramach projektu pn. ,,Kościerska młodzież w działaniu" Pomorskie 2020-02-20
18775299 Przeprowadzenie szkolenia pn. ,,Moja firma" Pomorskie 2020-02-20
18775296 Realizacja szkolenia pn. ,,Szkolenia kierowców" Pomorskie 2020-02-20
18775288 Realizacja świadczenia usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w obrębie administracyjnym Gminy i Miasta Witkowo Wielkopolskie 2020-02-20
18775284 Doposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu - sprzęt do webinarów. Śląskie 2020-02-20
18775278 Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, multimedialnego, peryferyjnego, fotograficznego na potrzeby pracowni przedmiotowych w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AG/18-004 pn. ,,Akademia kompetencji i umiejętności" współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fu Śląskie 2020-02-20
18775276 Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego - zapewnienie miejsc w noclegowni w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku". Śląskie 2020-02-20
18775271 Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego - udzielnie tymczasowego schronienia dla bezdomnych mężczyzn oraz kobiet wymagających usług opiekuńczych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku". Śląskie 2020-02-20
18775265 Realizacja działań dotyczących zabezpieczenia zimowisk nietoperzy Podkarpackie 2020-02-20
Zmień ustawienia wyszukiwarki