WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 14021 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
19832894 Udrożnienie koryt cieków wodnych na terenie NW Myślenice Mazowieckie 2020-09-18
19832877 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY POŚWIĘTNE ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK NA POTRZEBY ZASILANIA OBIEKTÓW I BUDYNKÓW ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO Mazowieckie 2020-09-18
19832862 Świadczenie usług doradczych na potrzeby własne Zagranicznego Biura Handlowego w Buenos Aires (Republika Argentyna). Mazowieckie 2020-09-18
19832857 Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas podczas cyklu imprez żeglarskich odbywających się w Gdyni pod nazwą Gdynia Sailing Days Pomorskie 2020-09-18
19832846 Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni Pomorskie 2020-09-18
19832840 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Niedrzwica Duża oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Lubelskie 2020-09-18
19832777 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Śląskie 2020-09-18
19832774 Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realiz. proj.:,,Termomoderniz. placówek oświat.-etap III" Śląskie 2020-09-18
19832766 Opracowanie dokumentacji projektowej (etap I) dla zadania: Budowa zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie Mazowieckie 2020-09-18
19832759 Obsługa punktów zimowego utrzymania dróg (PZUD) krajowych w sezonie zimowym 2020/2021 na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 7 zadań Warmińsko-Mazurskie 2020-09-18
19832742 Świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej wodnych systemów i instalacji p.poż. w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego Pomorskie 2020-09-18
19832730 Utrzymanie czystości w nieruchomościach Sądu Okręgowego w Gdańsku Pomorskie 2020-09-18
19832727 Wykonanie dokumentacji projektowej pt.: ,,Przebudowa przepompowni ścieków PŚ Motława" Pomorskie 2020-09-18
19832720 Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 frakcja niskokaloryczna Podkarpackie 2020-09-18
19832715 Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9 000 000,00 PLN Małopolskie 2020-09-18
19832712 Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych - 2 części - 12 zadań Mazowieckie 2020-09-18
19832683 Udzielenie Gminie Ząbkowice Śląskie kredytu długoterminowego w kwocie 15 114 141,24 PLN Dolnośląskie 2020-09-18
19832677 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 w okresie od 1.10.2020 do 30.9.2021. Pomorskie 2020-09-18
19832663 Najem 5 samochodów przez okres 36 miesięcy Zachodniopomorskie 2020-09-18
19832662 Wykonanie zabiegów ochrony czynnej - koszenie, wycinanie odrośli z uprzątnięciem biomasy na obszarze Górnej Biebrzy w obrębach: Lipsk, Ostrowie Podlaskie 2020-09-18
Zmień ustawienia wyszukiwarki