Będą przetargi na roboty budowlane w 2022 roku!

Przetargi budowlane 2022 są następstwem inwestycji jednostek publicznych lub przedsiębiorstw. W związku z zakończeniem perspektywy finansowej 2014-2020 i opóźnieniami we wdrożeniu nowych wytycznych, istniało ryzyko chwilowego zastoju na bieżące przetargi publiczne, rozciągające się od pierwszego, do końca trzeciego kwartału 2022 roku. Sytuację ustabilizował Rządowy Fundusz Polski Ład. Pod koniec października poznaliśmy listę projektów kwalifikujących się do wsparcia. To głównie one będą wyznaczać trendy na przetargi robót budowlanych w 2022 roku. W tym artykule przyjrzymy się danym dotyczącym nowych zleceń finansowanych ze środków krajowych, a dalej także tych wspieranych ze środków Funduszu Spójności.