Zamówienia publiczne, a zatrudnienie pracownika z Ukrainy

Bip przetargi wyszukiwarka – uproszczona procedura

Aktualne przetargi wykorzystują szacunki wartości zamówienia dokonywane w II połowie 2021 roku. Był to czas poprzedzający nasilenie zjawisk inflacyjnych, osłabienia się kursu złotówki oraz eskalacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Tym samym przedstawione propozycje cenowe znacząco odbiegały od tego, co są w stanie zaoferować wykonawcy obecnie. Jak sobie radzić z tym problemem? Najpopularniejszą strategią jest unieważnienie postępowania i ponowne uruchomienie z nadzieją, że znajdzie się podmiot, który zmieści się w zarezerwowanym budżecie. Innym sposobem jest podejmowanie uchwał zwiększających zasoby na realizację zadania. To jednak nie zawsze jest możliwe, szczególnie jeśli mówimy tu o niedużej gminie z ograniczonymi środkami inwestycyjnymi. Nową szansą jest wzrost liczby pracowników na rynku.

Ustawa o elektromobilności w zamówieniach publicznych

Od początku 2022 roku weszły w życie nowe wymagania dotyczące użytkowania samochodów ekologicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wiele firm realizujących zamówienia publiczne nie zdaje sobie sprawy, że te przepisy mają także wpływ na ich działalność. Co dokładnie się zmieniło? Czy warto unowocześnić flotę swoich pojazdów? Jak prezentuje się relacja przetargi – elektromobilność chwilę po wdrożeniu nowych regulacji?

Przetargi 2022 – terminy zmian

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych w art. 35 ust. 1 nałożyła na wybrane jednostki samorządu terytorialnego obowiązek realizacji działań publicznych przy wykorzystaniu ekologicznych pojazdów. Kolejny ustęp wspomnianego aktu mówi dodatkowo, że również zlecenie wykonania zadań publicznych musi odbywać się przy użyciu określonej jakości floty samochodów. Oznacza to, że zamówienia publiczne ogłoszone po 1 stycznia 2022 roku zostają już objęte wyżej wymienionymi zapisami. Od początku roku każda firma, która chce wykonać roboty budowlane, usługi lub dostawy musi posiadać w swoich zasobach minimum 10% pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem. Począwszy od 1 stycznia 2025 roku, wymagany będzie jeszcze większy udział tego typu samochodów – aż 30%!

Jak zamawiający może kontrolować realizację zamówienia publicznego?

Umowa zlecenia na roboty budowlane jest porozumieniem wzajemnym, dwustronnie zobowiązującym. Oznacza to, że każda ze stron kontraktu zawieranego w ramach rynku zamówień publicznych jest zobligowana do podejmowania określonych zachowań. Po stronie zamawiającego tego typu czynności wcale nie muszą i nie powinny ograniczać się tylko do zapłaty wykonawcy wynagrodzenia. Podmiot wydatkujący środki publiczne powinien sprawować bieżącą kontrolę i nadzór nad przebiegiem zamówienia. W tym celu może zastosować kilka narzędzi. Jakich? Ten artykuł będzie skupiać się między innymi na odstąpieniu od umowy, wykonaniu zastępczym czy prawie potrącenia.

Nowe progi unijne w 2022 roku

Nowy rok, nowe porządki. Dotyczy to nie tylko inwentaryzacji prowadzonych w sklepach czy magazynach, ale też podstaw prawnych. Zbyteczne regulacje przestają obowiązywać, pojawiają się nowe, których zadaniem jest jeszcze bardziej ujednolicić sposób funkcjonowania na rynku. Są też aktualizacje, będące odpowiedzią na ogólną sytuację gospodarczą na świecie. Jedną z nich jest zmiana progów unijnych w zamówieniach publicznych. Ten artykuł poświęcimy danym dotyczącym tej kwestii. Przyjrzymy się konkretnym wartościom i przypomnimy, jak poziom kosztowy zamówienia z sekcji PGE przetargi lub innej wpływa na całe postępowanie.