Jak zamawiający może kontrolować realizację zamówienia publicznego?

Umowa zlecenia na roboty budowlane jest porozumieniem wzajemnym, dwustronnie zobowiązującym. Oznacza to, że każda ze stron kontraktu zawieranego w ramach rynku zamówień publicznych jest zobligowana do podejmowania określonych zachowań. Po stronie zamawiającego tego typu czynności wcale nie muszą i nie powinny ograniczać się tylko do zapłaty wykonawcy wynagrodzenia. Podmiot wydatkujący środki publiczne powinien sprawować bieżącą kontrolę i nadzór nad przebiegiem zamówienia. W tym celu może zastosować kilka narzędzi. Jakich? Ten artykuł będzie skupiać się między innymi na odstąpieniu od umowy, wykonaniu zastępczym czy prawie potrącenia.