Sześć błędów kalkulacji kosztów oferty przetargowej

Kalkulację kosztów oferty przetargowej najlepiej przeprowadzić już na etapie składania dokumentacji. Wnikliwa analiza opisu przedmiotu zamówienia daje nam pewność poprawności oszacowania wydatków, a jednocześnie przygotowuje na ewentualne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Sporządzenie kosztorysu nie jest jednak zadaniem łatwym, a wykonawcy bardzo często popełniają podstawowe błędy, które w dłuższej perspektywie skutkują kłopotami realizacyjnymi. W tym artykule podpowiadamy, jak unikać nieścisłości w szacowaniu wartości przetargu i zamówienia publicznego do 30 tyś. euro.

Zakaz udzielania zamówień publicznych rosyjskim wykonawcom

Zbrojna agresja wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy nie pozostaje bez echa także na rynku zamówień publicznych. Już wcześniej wdrożono regulacje prawne umożliwiające podpisywanie umów w trybach niekonkurencyjnych (w sytuacjach nadzwyczajnych) oraz zatrudnianie pracowników z Ukrainy na podstawie procedury uproszczonej. W ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji wdrożono dodatkowo zakaz udzielania zamówień rosyjskim wykonawcom. Jak przekłada się to na bieżące ogłoszenia przetargowe? Jakich zadań dotyczy? Jakie są obowiązki zamawiających? Między innymi te kwestie wyjaśnimy w artykule.