Będą przetargi na roboty budowlane w 2022 roku!

Przetargi budowlane 2022 są następstwem inwestycji jednostek publicznych lub przedsiębiorstw. W związku z zakończeniem perspektywy finansowej 2014-2020 i opóźnieniami we wdrożeniu nowych wytycznych, istniało ryzyko chwilowego zastoju na bieżące przetargi publiczne, rozciągające się od pierwszego, do końca trzeciego kwartału 2022 roku. Sytuację ustabilizował Rządowy Fundusz Polski Ład. Pod koniec października poznaliśmy listę projektów kwalifikujących się do wsparcia. To głównie one będą wyznaczać trendy na przetargi robót budowlanych w 2022 roku. W tym artykule przyjrzymy się danym dotyczącym nowych zleceń finansowanych ze środków krajowych, a dalej także tych wspieranych ze środków Funduszu Spójności.Wyniki przetargów - co to jest Program Inwestycji Strategicznych?

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to specjalne narzędzie wsparcia polskiej gospodarki. Ma on na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych, poprzez bezzwrotne wsparcie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość dofinansowania nie jest homogeniczna i zmienia się w zależności od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Przykładowo na najwyższe dotacje liczyć mogły przedsięwzięcia związane z:

 • budową lub modernizacją infrastruktury drogowej,
 • budową lub modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
 • budową lub modernizacją źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego,
 • budową lub modernizacją indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego,
 • budową lub modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami,
 • odnawialnymi źródłami energii.

Pierwsza edycja programu trwała od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 roku. Z kolei druga rozpoczęła się 28 grudnia i potrwa do 15 lutego 2022 roku. Projekty realizowane mogą być przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Oznacza to, że każdy z dofinansowanych projektów zakończą bieżące przetargi publiczne!

Przetargi budowlane Polska najczęściej wybierane!

W pierwszej turze naborów zgłoszono ponad 8 tysięcy wniosków na łączna kwotę blisko 93 miliardów złotych. Najwięcej wniosków złożyły samorządy z województw: mazowieckiego (1010 wniosków), wielkopolskiego (734 wnioski) i lubelskiego (605 wniosków), z kolei najmniej aplikacji wpłynęło z samorządów z województwa opolskiego i lubuskiego (odpowiednio: 251 i 279 wniosków). Najchętniej wybierane były inwestycje kwalifikujące się do maksymalnego, 95% wsparcia finansowego. W 2022 roku należy się zatem spodziewać wielu postępowań z sekcji przetargi na roboty budowlane. Na mapie Polski pojawią się liczne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nowe sieci wodociągowo-kanalizacyjne czy drogi. Część gmin zdecydowała się także na inwestycje ekologiczne, w tym na termomodernizacje obiektów, budowę ścieżek rowerowych czy montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Wykonawcy realizujący przetargi budowlane 2022 w tych miejscach mają możliwość już teraz przygotować się na nadchodzące zamówienia.

Wyniki przetargów - Co dalej z funduszami unijnymi?

Choć rozpoczęliśmy już 2022 rok, nadal nie uruchomiono żadnych konkursów z nowej perspektywy finansowej. Wiemy już, że środki europejskie z perspektywy 2021-2027 będą wydatkowane w Polsce w ramach pięciu celów polityki spójności oraz jednego celu dodatkowego. Ten ostatni ma za zadanie umożliwić obywatelom i województwom łagodzenie społecznych, gospodarczych i środowiskowo-przestrzennych skutków transformacji w kierunku zielonej gospodarki, neutralnej dla klimatu i środowiska. Największą alokacją cieszyć się będą inwestycje nastawione na realizację celów środowiskowych. Przedsiębiorcy i jednostki publiczne już dzisiaj powinny szykować wkład własny pod przedsięwzięcia polegające na:

 • montażu pomp ciepła,
 • montażu paneli fotowoltaicznych,
 • zakupie magazynów energii,
 • zakupie pojazdów elektrycznych,
 • wdrożeniu działań ekoinnowacyjnych.

Bieżące przetargi publiczne zogniskowane wokół tych tematów powinny pojawiać się już pod koniec 2022 roku. Wtedy nastąpią rozstrzygnięcia pierwszych konkursów w ramach regionalnych programów operacyjnych, obecnie znajdujących się u końca procesu konsultacji społecznych. Jednakże nowa perspektywa finansowa to nie tylko najnowsze przetargi budowlane 2022. Duże środki przeznaczone są także na różnego rodzaju innowacje, transport oraz usługi społeczne i zdrowotne. Oznacza to, że lista podmiotów, które powinny być zainteresowane bieżącym monitorowaniem funduszy i zamówień publicznych jest bardzo szeroka. Już niebawem wyniki przetargów będą pojawiały się częściej, niż to ma miejsce obecnie.

Bieżące przetargi publiczne – gdzie ich szukać?

Ręczne szukanie postępowań przetargowych i zleceń jest obarczone dwoma problemami. Po pierwsze będzie nas to kosztować wiele czasu, bo zajrzenie na każdą interesującą nas witrynę internetową i odszukanie właściwego rekordu jest zadaniem trudnym. Po drugie istnieje duża szansa pominięcia interesującego nas zadania. To oczywiście wiązać się będzie z szansą na uzyskanie solidnego zysku. Alternatywą do indywidualnych poszukiwań jest zakup gotowej bazy zawierającej bieżące przetargi publiczne. To usługa polegająca na regularnym podsyłaniu aktualnych postępowań i nie tylko. W ramach pakietu z oferent.com.pl otrzymujemy także:

 • zlecenia,
 • wiarygodnych podwykonawców,
 • wyniki przetargów.

To wszystko sprawia, że aplikowanie na nowe zamówienia jest prostsze. Można także opracować odpowiednią strategię działania, która w perspektywie długookresowej przełoży się na dodatkowe przychody dla firmy. Serwis proponuje bezpłatny okres próbny, w ramach którego można poznać wszystkie jego użyteczności.


Related Posts

 • Nie znaleziono powiązanych postów.

Published by

akucharek

akucharek

Just another HTMLy user