Nowe progi unijne w 2022 roku

Nowy rok, nowe porządki. Dotyczy to nie tylko inwentaryzacji prowadzonych w sklepach czy magazynach, ale też podstaw prawnych. Zbyteczne regulacje przestają obowiązywać, pojawiają się nowe, których zadaniem jest jeszcze bardziej ujednolicić sposób funkcjonowania na rynku. Są też aktualizacje, będące odpowiedzią na ogólną sytuację gospodarczą na świecie. Jedną z nich jest zmiana progów unijnych w zamówieniach publicznych. Ten artykuł poświęcimy danym dotyczącym tej kwestii. Przyjrzymy się konkretnym wartościom i przypomnimy, jak poziom kosztowy zamówienia z sekcji PGE przetargi lub innej wpływa na całe postępowanie.Przetargi publiczne Warszawa – nowa podstawa prawna wartości zamówień

Organizujesz zlecenie z sekcji przetargi publiczne Warszawa i zastanawiasz się gdzie szukać informacji na temat podstaw prawnych dotyczących nowych wartości zamówień? Właściwe będą następujące akty normatywne:

 • Obwieszczenie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1950 z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1952 z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1953 z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów.

Dodatkowo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C nr 3457 z 11 listopada 2021 r. ukazał się komunikat Komisji Europejskiej nr 2021/C 457/01 determinujący równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE. Wskazuje on aktualny przelicznik na euro walut krajowych innych niż euro – w odniesieniu do ustalenia kwot progowych zamówień publicznych.

Przetargi mazowieckie – ile obecnie wynoszą progi unijne?

Aby prawidłowo sformułować postępowanie z sekcji przetargi mazowieckie lub innej w 2022 roku, niezbędna jest znajomość aktualnych wartości progów unijnych. Z uwagi na zmianę średniego kurs euro dedykowanego do przeliczeń z 4,2693 złotego na 4,4536 złotego, wszystkie progi obowiązujące jeszcze parę miesięcy temu zwiększyły się. Ich ostateczna wartość uzależniona jest oczywiście od przedmiotu zamówienia lub konkretnej regulacji zapisanej w ustawie Pzp. Inaczej będą więc określane dla zamówień z sekcji PGE przetargi i usługi społeczne. Poniżej punktujemy wszystkie najważniejsze przeliczniki:

 • Roboty budowlane – 23 969 275 złotych (w stosunku do 22 840 755 złotych w 2021 roku).
 • Dostawy i usługi – sektor rządowy – 623 504 złotych (w stosunku do 593 433 złotych w 2021 roku).
 • Dostawy i usługi – sektor samorządowy – 957 524 złotych (w stosunku do 913 630 złotych w 2021 roku).
 • Usługi społeczne i inne szczególne usługi – 3 340 200 złotych (w stosunku do 3 201 975 złotych w 2021 roku).
 • Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamawiający sektorowi – 4 453 600 złotych (w stosunku do 4 269 300 złotych w 2021 roku).
 • Dostawy i usługi udzielane przez zamawiających publicznych lub zamawiających sektorowych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – 1 919 502 złotych (w stosunku do 1 827 260 złotych w 2021 roku).
 • Roboty budowlane udzielane przez zamawiających publicznych lub zamawiających sektorowych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – 23 969 275 złotych (w stosunku do 22 840 755 złotych w 2021 roku).
 • Art. 30 ust. 4 ustawy Pzp – 356 288 złotych (w stosunku do 341 544 złotych w 2021 roku).
 • Art. 108 ust. 2, art. 220 ust. 1 pkt 2, art. 446 ust. 1 pkt 3, art. 593 ust. 2, art. 613 ust. 2 pkt 2 oraz art. 620 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Pzp – 44 536 000 złotych (w stosunku do 42 693 000 złotych w 2021 roku).
 • Art. 108 ust. 2, art. 220 ust. 1 pkt 2, art. 446 ust. 1 pkt 3, art. 593 ust. 2, art. 613 ust. 2 pkt 1 oraz art. 620 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Pzp – 89 072 000 złotych (w stosunku do 85 386 000 złotych w 2021 roku).


PGE przetargi – co po przekroczeniu progu?

Jeśli planujesz zrealizować zamówienie z sekcji przetargi mazowieckie lub PGE przetargi musisz dokładnie sprawdzić, czy jego wartość nie przekracza progów unijnych. Jeśli do tego faktycznie dojdzie wymagane będzie zastosowanie innego publikatora. Właściwym miejscem do przekazania ogłoszenia jest Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Zamawiający ma też obowiązek udostępnienia ogłoszenia na stronie internetowej, jednak nie wcześniej niż w momencie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. To nie jedyny wymóg nakładany na przetargi o wartości przekraczającej progi unijne. Zamówienia tego typu (np. z sekcji przetargi publiczne Warszawa) podlegają pod przepisy Księgi II ustawy Prawo zamówień publicznych. Stosuje się więc do nich odmienne tryby niż dla postępowań krajowych. W tym wypadku trzeba zwracać uwagę na każdy szczegół, gdyż formalności związanej z rozliczeniem postępowania są większe niż na gruncie przepisów krajowych.


Related Posts

 • Nie znaleziono powiązanych postów.

Published by

akucharek

akucharek

Just another HTMLy user