Tajemnica przedsiębiorstwa w nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych

Postępowania prowadzone w ramach zamówień publicznych są co do zasady jawne. Gwarantuje to jedna z kluczowych reguł określonych przez ustawodawcę w art. 18 ust Pzp. Jawność zamówień publicznych może jednak zostać ograniczona w ramach tak zwanej tajemnicy przedsiębiorstwa. Z tego artykułu dowiedzą się Państwo czym jest tajemnica przedsiębiorstwa oraz kiedy można z niej skorzystać w przetargu publicznym.