Otwarcie ofert w prawie zamówień publicznych

Stosowanie zamówień publicznych obwarowane jest szeregiem fundamentalnych zasad. Do ich respektowania zobligowani są zarówno zamawiający, jak i wykonawcy startujący w postępowaniu. Jedną z takich reguł jest jawność. Mówi ona, że wszelkie podejmowane czynności w toku organizacji zadania powinny być jawne. Jedną z praktyk stosowanych do niedawna w zamówieniach z sekcji przetargi budowlane Łódź było publiczne otwarcie ofert. Wraz z początkiem 2021 roku ten zwyczaj uległ przeobrażeniu. Jeśli zastanawiają się Państwo, jak obecnie wygląda upublicznienie ofert, to zapraszamy do lektury artykułu.