Wniosek o udostępnienie oferty konkurencji

Oferty składane w postępowaniach przetargowych są co do zasady jawne od momentu ich otwarcia przez Zamawiającego. Oznacza to, że wgląd do ich treści jest dostępny dla każdej jednostki. Co należy zrobić, aby uzyskać kopie ofert złożonych w danym postępowaniu? Jakie są terminy i możliwości z tym związane? Z tego artykułu dowiedzą się Państwo podstawowych informacji na temat udostępnienia ofert konkurencji w zamówieniach publicznych, w tym tych z sekcji darmowe zlecenia budowlane.

Termin związania wykonawcy ofertą w nowym Prawie zamówień publicznych

Kwestia terminu związania ofertą rodziła w ostatnich latach szereg wątpliwości w wielu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczyło to przede wszystkim sekcji przetargi roboty budowlane, gdzie prolongaty terminu okazywały się czasami przeszkodą w zawieraniu umów wartych kilkadziesiąt milionów złotych. Czy nowa ustawa Pzp wyjaśniła wszelkie rozbieżności interpretacyjne?

Przetargi roboty budowlane - czym jest termin związania ofertą i ile wynosi?

Związanie ofertą to pojęcie wprowadzone na grunt zamówień publicznych. Oznacza ono, że wykonawca zobowiązany jest w podanym okresie zawrzeć umowę na warunkach, jakie zamieścił w sformułowanej propozycji. Teoretycznie w dyskusji o terminie związania ofertą nie ma znaczenia czy zamówienie pochodzi z sekcji przetargi roboty budowlane, czy chodzi o dostawę artykułów biurowych lub zlecenie wykonania wycinki drzew. Używamy słowa teoretycznie z pełną świadomością.