Zakaz udzielania zamówień publicznych rosyjskim wykonawcom

Zbrojna agresja wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy nie pozostaje bez echa także na rynku zamówień publicznych. Już wcześniej wdrożono regulacje prawne umożliwiające podpisywanie umów w trybach niekonkurencyjnych (w sytuacjach nadzwyczajnych) oraz zatrudnianie pracowników z Ukrainy na podstawie procedury uproszczonej. W ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji wdrożono dodatkowo zakaz udzielania zamówień rosyjskim wykonawcom. Jak przekłada się to na bieżące ogłoszenia przetargowe? Jakich zadań dotyczy? Jakie są obowiązki zamawiających? Między innymi te kwestie wyjaśnimy w artykule.