Zestawienie zmian w regulacjach zamówień publicznych w 2022 roku

Rok temu rynek zamówień publicznych przeszedł prawdziwą rewolucję. To wtedy zaczęły obowiązywać przepisy nowej ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Wprowadziły one szereg zmian, wśród których najważniejszymi były: całkowita elektronizacja postępowań, nowe progi dla zamówień, nowe tryby dla zamówień krajowych czy obniżenie wysokości wadiów. Wdrożenie tak dużych modyfikacji spotkało się z wieloma, wcześniej nieprzewidzianymi trudnościami technicznymi i interpretacyjnymi. Problemy pojawiały się między innymi w zadaniach z sekcji GDDKiA przetarg czy zlecenia budowlane Białystok. Z tego też powodu ustawodawca postanowił uregulować kilka kwestii. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze zmiany dla zamawiających i wykonawców w 2022 roku.