OGŁOSZENIA

ZNALEZIONO 3431 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
16635687 INWESTYCJA PLANOWANA "Realizacja projektu: ""Historyczno - kulturowo - przyrodniczy Szlak wokół Tatr - etap III"" - wykonanie ścieżki rowerowej Pyzówka - Lasek - Klikuszowa" Małopolskie 2019-01-22
16635686 INWESTYCJA PLANOWANA Wykonanie odnowy oznakowania poziomego Śląskie 2019-01-22
16635684 INWESTYCJA PLANOWANA Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ""PSZOK"" Małopolskie 2019-01-22
16635682 INWESTYCJA PLANOWANA Ścieżka edukacyjna Małopolskie 2019-01-22
16635679 INWESTYCJA PLANOWANA Dostawa oleju opałowego lekkiego do szkół z terenu Gminy Nowy Targ Małopolskie 2019-01-22
16635678 INWESTYCJA PLANOWANA "Budowa ścieżki rowerowej Małopolskie 2019-01-22
16635673 INWESTYCJA PLANOWANA Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni drogowych w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2019 Śląskie 2019-01-22
16635671 INWESTYCJA PLANOWANA Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Remizy OSP Małopolskie 2019-01-22
16635669 INWESTYCJA PLANOWANA Remonty cząstkowe nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych Małopolskie 2019-01-22
16635667 INWESTYCJA PLANOWANA Rozbudowa Szkoły Podstawowej Małopolskie 2019-01-22
16635664 INWESTYCJA PLANOWANA Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii Małopolskie 2019-01-22
16635663 INWESTYCJA PLANOWANA "Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej w Waksmundzie, Ostrowku, Łopusznej w ramach realizacji zadania ""Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ, Gminy Nowy Targ, Gminy Szaflary""." Małopolskie 2019-01-22
16635662 INWESTYCJA PLANOWANA Przebudowa cieku wodnego Małopolskie 2019-01-22
16635660 INWESTYCJA PLANOWANA Budowa PSZOK Małopolskie 2019-01-22
16635659 INWESTYCJA PLANOWANA "Budowa węzła przesiadkowego w Morawczynie-Pyzówce w ramach realizacji zadania ""Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ, Gminy Nowy Targ, Gminy Szaflary""." Małopolskie 2019-01-22
16635657 INWESTYCJA PLANOWANA Strefa aktywnego wypoczynku dla rowerzystów Małopolskie 2019-01-22
16635651 INWESTYCJA PLANOWANA "Budowa chodników przy drodze powiatowej w Lasku w ramach realizacji zadania ""Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ, Gminy Nowy Targ, Gminy Szaflary""." Małopolskie 2019-01-22
16635648 INWESTYCJA PLANOWANA Założenie inicjalnych baz danych w zakresie BDOT500, GESUT Małopolskie 2019-01-22
16635646 INWESTYCJA PLANOWANA Budowa kanalizacji sanitarnej Małopolskie 2019-01-22
16635644 INWESTYCJA PLANOWANA Pełnienie funkcji Inspektorów Nadzoru nad budową Centrum narciarstwa biegowego Gorce-Klikuszowa Małopolskie 2019-01-22
Zmień ustawienia wyszukiwarki