OGŁOSZENIA

ZNALEZIONO 3431 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
16635576 INWESTYCJA PLANOWANA Digitalizacja dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powiatu krakowskiego wraz z utworzeniem bazy danych( dotyczy opracowań geodezyjnych przyjętych do PODiK ) Małopolskie 2019-01-22
16635570 INWESTYCJA PLANOWANA Przebudowa budynku ,,Siłowni" wraz z adaptacją Małopolskie 2019-01-22
16635569 INWESTYCJA PLANOWANA Przebudowa budynku Małopolskie 2019-01-22
16635565 INWESTYCJA PLANOWANA Budowa Otwartej strefy Aktywności Małopolskie 2019-01-22
16635561 INWESTYCJA PLANOWANA Termomodernizacja w budynku Małopolskie 2019-01-22
16635559 INWESTYCJA PLANOWANA 1 - Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wykonaniem konfiguracji Małopolskie 2019-01-22
16635558 INWESTYCJA PLANOWANA Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB oraz analiza danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno prawnej i geodezyjne pomiary terenowe Małopolskie 2019-01-22
16635556 INWESTYCJA PLANOWANA Budowa chodnika Małopolskie 2019-01-22
16635550 INWESTYCJA PLANOWANA Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz remont placu apelowego Małopolskie 2019-01-22
16635548 INWESTYCJA PLANOWANA Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Małopolskie 2019-01-22
16635546 INWESTYCJA PLANOWANA Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Małopolskie 2019-01-22
16635544 INWESTYCJA PLANOWANA Pozimowe oczyszczanie ulic i studni wodościekowych Małopolskie 2019-01-22
16635536 INWESTYCJA PLANOWANA Zakup usług pozostałych - obsługa prawna starostwa Małopolskie 2019-01-22
16635534 INWESTYCJA PLANOWANA """Przebudowa wejścia głównego do budynku Małopolskie 2019-01-22
16635533 INWESTYCJA PLANOWANA Zabudowa nowych punktów świetlnych Małopolskie 2019-01-22
16635532 INWESTYCJA PLANOWANA Utrzymanie i ekspoloatacja RIPOK - kompostownia Małopolskie 2019-01-22
16635531 INWESTYCJA PLANOWANA Utrzymanie zieleni przydrożnej (wykaszanie w pasach drogowych; działek gminnych) Małopolskie 2019-01-22
16635529 INWESTYCJA PLANOWANA "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia Willi Małopolskie 2019-01-22
16635525 INWESTYCJA PLANOWANA Remonty cząstkowe i naprawa nawierzchni dróg gminnych Małopolskie 2019-01-22
16635522 INWESTYCJA PLANOWANA Rozbudowa drogi gminnej Małopolskie 2019-01-22
Zmień ustawienia wyszukiwarki