WIZYTÓWKA FIRMY

HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzial...

HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzial...

ul. Instalatorów 1, 32-085 Modlniczka
branża: budownictwo - ciepłownictwo, budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - obiekty wykończenia...

Opis firmy

Tagi: inwestycje infrastrukturalne, instalacje przemysłowe, budownictwo drogowe, oczyszczalnie ścieków, sieć wodociągowa, sieć gazowaHTI BP Sp.z o.o. POŁUDNIE  O firmie:

  HTI to w Polsce 6 spółek oferujących materiały dla inwestycji infrastrukturalnych z kompletacją dostaw i dostawą na miejsce przeznaczenia. Współpracujemy z największymi producentami towarów oferowanych dla tych inwestycji. Spółki HTI-BP dostarczają materiały i współpracują przy realizacjach inwestycji zarówno z największymi jak i mniejszymi firmami wykonawczymi oraz inwestorami branżowymi.

  Oferujemy też doradztwo techniczne w doborze najwyższej jakości, najbardziej ekonomicznych i efektywnych materiałów dla inwestorów, wykonawców i firm projektowych w zakresie doboru materiałów dla tych inwestycji. Prowadzimy specjalistyczne szkolenia związane z produktami, optymalnym ich zastosowaniem oraz technikami zabudowy.

  Spółki HTI-BP są spółkami grupy GC która posiada samodzielne spółki w kraju i za granicą: POLSKA, CZECHY, SŁOWACJA, WĘGRY, BUŁGARIA, TURCJA, UKRAINA, BELGIA, LUKSEMBURG, FRANCJA, CHINY, MALEZJA.

  Zatrudnia ponad 12.000 pracowników na całym świecie z czego ponad 1.200 pracowników w Polsce. Spółki HTI-BP są liderami w branży fachowego handlu hurtowego materiałami dla inwestycji infrastrukturalnych  Twój rzetelny partner w doradztwie technicznym i dostawach materiałów dla:

  - sieci wodociągowych i gazowych
  - kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  - ogrodów, budownictwa wodnego
  - oczyszczalni ścieków, zagospodarowania wód opadowych
  - instalacji przemysłowych
  - budownictwa drogowego

ul. Instalatorów 1
32-085 Modlniczka