WIZYTÓWKA FIRMY

Grupa KOK sp. z o.o.

Grupa KOK sp. z o.o.

ul. Lompy 11, 41-806 Zabrze
branża: automatyka elektronika, systemy alarmowe i p.poż.

Opis firmy

Tagi: ochrona, ochrona fizyczna, monitoring, telewizja przemysłowa, system zabezpieczeń, systemy zabezpieczeń, ochrona osób, ochrona mienia, konwojowanie, systemy alarmowe, sprzątanie, środki czystości, artykuły higieniczne, sprzątanie ogrodów, sprzątanie terenów zielonych, usługi przeciwpożarowe, ppoż, poligrafia, usługi poligraficzne


Grupa KOK sp. z o.o. jest regionalnym liderem w sektorze usług świadczonych przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Specjalizujemy się w ochronie zakładów przemysłowych, zarówno tych dużych, jak i małych.
Chronimy między innymi wszystkie kopalnie Polskiej Grupy Górniczej S.A., oraz należące do innych spółek górniczych, zakłady energetyczne, instytucje finansowe. Logo naszej Spółki widnieje w wielu firmach z sektora małego średniego biznesu.

Oferujemy niezawodne systemy telewizji przemysłowej oparte na najnowszych technologiach. Dysponujemy nowoczesnym Centrum Monitoringu, obsługującym region Górnego Śląska w zakresie zabezpieczeń technicznych i koordynacji działań Grup Interwencyjnych.

Oferujemy kompleksową usługę ochrony obejmującą opracowanie modelu zabezpieczenia obiektu, uzgodnienie Planu Ochrony, montaż i scalanie systemów zabezpieczeń technicznych oraz wykwalifikowaną obsadę posterunków stałych i patrolowych.

OFERTA:

 • Hunter:
  - projektowanie i wdrażanie systemów zabezpieczeń dostosowanych do potrzeb Klienta, wykrywających w czasie rzeczywistym niekorzystne zdarzenia na terenie obiektów tj. włamania, kradzieże, naruszenia ciągłości określonych stref, nieautoryzowane wejścia
  - właściwy dobór sprzętu, w tym kamer pracujących w podczerwieni i czujników ultradźwiękowych pozwalających na efektywne ich wykorzystanie nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, takich jak opady śniegu lub mgły
  - pełna rejestracja zdarzeń i działań operatora
  - analiza sygnałów oraz w razie potrzeby, adekwatna reakcja pracowników ochrony fizycznej i Grup Interwencyjnych
  - serwis techniczny urządzeń, sieci i oprogramowania
  - uniwersalność i otwartość systemu zabezpieczeń polega na możliwości wykorzystania sprzętu posiadanego przez Klienta, który można w razie potrzeby uzupełnić, rozbudowując i dostosowując optymalnie do określonych wymagań, tak by było możliwe wdrożenie autorskiego oprogramowania

 • Ochrona osób i mienia:
  - usługi ochrony fizycznej realizujemy poprzez posterunki stałe, doraźne i patrolowe
  - konwojowanie wartości pieniężnych wykonywane jest przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej posiadających odpowiednie predyspozycje psychofizyczne
  - kompleksowy system zabezpieczenia obiektów łączący niezawodność systemów alarmowych instalowanych przez kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego ze skutecznością działania wyspecjalizowanych Grup Interwencyjnych

 • Usługi gospodarcze:
  - utrzymujemy czystość pomieszczeń i zabezpieczamy je w środki i artykuły higieniczne
  - dbamy o czystość ogrodów i terenów zielonych, także podjazdów i parkingów
  - odpowiadamy za bezpieczeństwo i skuteczność w okresie zimowym.

 • Kursy i szkolenia:
  – wózki widłowe
  – podesty ruchome (tzw. „zwyżki)
  – suwnice
  – wciągniki i wciągarki
  – windy towarowe oraz towarowo-osobowe
  – żuraw samojezdny
  – żuraw przenośny HDS
  – żuraw wieżowy

 • Usługi przeciwpożarowe:
  - okresowe przeglądy gaśnic i agregatów gaśniczych
  - okresowe przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
  - pomiary parametrów ciśnienia i wydajności wody w sieci hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej
  - remonty gaśnic i agregatów gaśniczych
  - badanie ciśnieniowe węży hydrantowych
  - zakup i instalacja sprzętu gaśniczego, oznakowań ewakuacyjnych i przeciwpożarowych wraz z doradztwem w tym zakresie
  - opracowywanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcji alarmowania
  i postępowania na wypadek pożaru
  - prowadzenie instruktaży i szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zasad ewakuacji wraz
  z instruktażem praktycznego użycia sprzętu gaśniczego
  - zabezpieczenie imprez w pomieszczeniach i w plenerze
  - przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych z obiektów
  - prowadzenie pompowań wody, lokalnych wycinek drzew

 • Demontaż maszyn i urządzeń
  Centra Demontażowe realizują kompleksowe usługi demontażu, montażu i remontu maszyn i urządzeń na rzecz branży górniczej. Podejmujemy się również zadań demontażowych wszelkich maszyn i urządzeń technologicznych spoza branży górniczej w oparciu o dostarczoną dokumentację techniczno-ruchową.

 • Usługi poligraficzne:
  - pieczątki
  - kartki świąteczne
  - winietki
  - wizytówki
  - zaproszenia

  Naszą wizytówką są doskonale wyszkoleni i wyposażeni pracownicy, którzy w odróżnieniu od innych firm ochroniarskich w przeważającej większości zatrudniani są na umowę o pracę.

  W chwili obecnej zatrudniamy ok. 950 osób z czego ponad 600 wpisanych jest na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

  Obszar działania Spółki obejmuje Aglomerację Śląską, Podbeskidzie, północno-zachodnią Małopolskę oraz okręg rybnicki.

  Zapraszamy do współpracy!
  ul. Lompy 11
  41-806 Zabrze