WIZYTÓWKA FIRMY

ZPDA Sp. z o.o. Zakład Produkcji Doświad...

ZPDA Sp. z o.o. Zakład Produkcji Doświad...

ul. Wysocka 46, 63-400 Ostrów Wielkopolski
branża: automatyka elektronika, maszyny/urządzenia/mechanika

Opis firmy

ZPDA działa jako samodzielna jednostka od 1991r. Zakład powstał na bazie doświadczonych w energetyce, ciepłownictwie i przemyśle pracowników Zakładów Automatyki Przemysłowej w Ostrowie Wielkopolskim, posiadających długoletni staż pracy.

W ramach projektowania ZPDA wykonuje:
- uzgodnienia dotyczące szczegółów realizacji pomiarów i automatyki (PA) z biurami technologicznymi i użytkownikami,
- opracowanie harmonogramu realizacji PA na tle całego zadania inwestycyjnego,
- pełen zakres prac projektowych: od założeń techniczno-ekonomicznych, poprzez projekt ofertowy i techniczny, po dokumentację powykonawczą,
- opracowanie kosztorysów,
- opracowanie dokumentacji warsztatowej jednostek prefabrykowanych (szafy, pulpity, stojaki, tablice),
- programowanie, konfigurowanie, parametryzacja systemów cyfrowych,
- nadzory projektowe.
ul. Wysocka 46
63-400 Ostrów Wielkopolski