WIZYTÓWKA FIRMY

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Bactrans"

ul. Malczycka 49, 55-300 Środa Śląska
tel: 71 317 57 21
branża: budownictwo - drogi chodniki place, materiały prefabrykaty budowlane, niwelacje terenu roboty ziemne...