WIZYTÓWKA FIRMY

Zakład Instalacyjny Krzysztof Borucki

Łódź Radomska 26/2, 93-130 Łódź
branża: budownictwo - ciepłownictwo, budownictwo - sanitarno-hydrauliczne, gazownictwo