WIZYTÓWKA FIRMY

Ziemne Usługi Sprzętowe Krzysztof Makowski

ul. Konstytucji 3 Maja 8/2, 18-400 Łomża
email: k593@wp.pl
branża: motoryzacja - specjalistyczna, niwelacje terenu roboty ziemne