WIZYTÓWKA FIRMY

KOMTEL

ul. Jawornicka 7e/10, 60-160 Poznań
tel: 517 402 670
branża: elektryka energetyka osprzęt, systemy alarmowe i p.poż.