WIZYTÓWKA FIRMY

VANES-BUD Filip Rusiecki

ul. Dworcowa 77/13, 88-100 Inowrocław
branża: budownictwo - obiekty wykończenia, dekarstwo, elektryka energetyka osprzęt