WIZYTÓWKA FIRMY

"Fuks" Jan Fukowski

ul. Toruńska 12, Konstancin-Jeziorna 05-510
branża: budownictwo - wielobranżowe/specjalistyczne, budownictwo - wodno-kanalizacyjne, niwelacje terenu roboty ziemne