WIZYTÓWKA FIRMY

POZ-DACH Marian Szmigiel

ul. Zdobywców Monte Cassino 9, 61-695 Poznań
branża: budownictwo - obiekty wykończenia, dekarstwo, ocieplanie budynków termomodernizacje