WIZYTÓWKA FIRMY

Batimar Sp. Z o.o.

ul. Koszykowa 60/62, 00-673 Warszawa
branża: budownictwo - obiekty wykończenia, budownictwo - sanitarno-hydrauliczne