WIZYTÓWKA FIRMY

Jacob Sp. z o. o.

ul. Ks. bpa Bernarda Bogedaina 2, 40-749 Katowice
branża: budownictwo - obiekty wykończenia, materiały prefabrykaty budowlane, ocieplanie budynków termomodernizacje...