WIZYTÓWKA FIRMY

ROMA Kosiński Zbigniew

ul. Obywatelska 61, 93-588 Łódź
branża: budownictwo - obiekty wykończenia, budownictwo - sanitarno-hydrauliczne, elektryka energetyka osprzęt