WIZYTÓWKA FIRMY

Contech Sp.z.o.o.

ul. Handlowa 2, 42-800 Zabrze
branża: budownictwo - wodno-kanalizacyjne, metalurgia wyroby hutnicze, niwelacje terenu roboty ziemne