WIZYTÓWKA FIRMY

POLEX USŁUGI OGÓLNO-BUDOWLANE

ul. Kochanowskiego 10/8, 60-845 Poznań
branża: budownictwo - obiekty wykończenia, budownictwo - sanitarno-hydrauliczne