WIZYTÓWKA FIRMY

ŁĘPECKI & MATUSZCZAK SPÓLKA JAWNA Przeds...

ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań
branża: budownictwo - wodno-kanalizacyjne, materiały prefabrykaty budowlane, melioracje regulacje rzek...