WIZYTÓWKA FIRMY

Zakład Wodno Kanalizacyjny i C.O. Kazimi...

Zamkowa 40 a, 83-300 Kartuzy
branża: budownictwo - wodno-kanalizacyjne, niwelacje terenu roboty ziemne