WIZYTÓWKA FIRMY

BRUKBET Sp z o.o.

ul. Daleka 7 a, 57-200 Ząbkowice Śląskie
branża: budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - wodno-kanalizacyjne, niwelacje terenu roboty ziemne