WIZYTÓWKA FIRMY

F.H.U. SOCHPOL Piotr Socha

Wypoczynkowa 27, 78-100 Zieleniewo
branża: budownictwo - obiekty wykończenia, budownictwo - wodno-kanalizacyjne, niwelacje terenu roboty ziemne