WIZYTÓWKA FIRMY

P.W. SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK

ul. Skwierzyńska 24, 75-016 Koszalin
branża: budownictwo - wodno-kanalizacyjne, melioracje regulacje rzek, niwelacje terenu roboty ziemne