WIZYTÓWKA FIRMY

NORDKON Spółka z o.o.

ul. B. Chrobrego 34, 81-783 Sopot
branża: budownictwo - obiekty wykończenia, konstrukcje obiekty inżynierskie