WIZYTÓWKA FIRMY

TWOJA EKIPA Olgierd Leszczorz

ul. Rostka 1/2, 41-500 Chorzów
branża: budownictwo - obiekty wykończenia, budownictwo - sanitarno-hydrauliczne, elektryka energetyka osprzęt