WIZYTÓWKA FIRMY

Mirko Mirosław Kaźmierczak

ul. Kazimierza Jagiellończyka 13/4, 50-240 Wrocław
branża: budownictwo - obiekty wykończenia, budownictwo - sanitarno-hydrauliczne, elektryka energetyka osprzęt