WIZYTÓWKA FIRMY

Handzel Stanisław Usługi Ziemne Remontow...

os. Robów 7 b, 34-400 Nowy Targ
branża: budownictwo - wodno-kanalizacyjne, melioracje regulacje rzek, niwelacje terenu roboty ziemne