WIZYTÓWKA FIRMY

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogo...

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogo...

Jana Pawła II 7 Nowa Wieś, 87-853 Kruszyn
branża: budownictwo - drogi chodniki place

Opis firmy

Tagi: budowa dróg, oznakowanie pionowe dróg, wynajem sprzętu drogowego, mieszanki mineralno-asfaltoweWłocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  O firmie

  Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. jest firmą wykonującą prace budowlano-remontowe w zakresie budownictwa drogowego. Posiadamy własny sprzęt niezbędny do wykonywania wymienionych prac, wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Wysoką jakość świadczonych usług gwarantuje System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz Zakładowa Kontrola Produkcji.

  Zajmujemy się w szczególności:

  - układanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej, asfaltu lanego
  - budową, remontem dróg i chodników
  - budowa, remont nawierzchni z kostki brukowej
  - budowa, remont parkingów, placów, boisk itp.

  Świadczymy również usługi w zakresie wynajmu sprzętu drogowego i transportowego.


  WPRD Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi oferuje usługi w zakresie robót drogowych

  - Budowa, przebudowa i remont dróg, ulic, placów, chodników

  - Wykonujemy roboty ziemne
  - Wykonujemy podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem
  - Wykonujemy podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie
  - Wykonujemy nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych - beton asfaltowy (AC), mieszanka SMA
  - Wykonujemy nawierzchnie z kostki brukowej
  - Zajmujemy się oznakowaniem pionowym i poziomym dróg
  - Produkcja i sprzedaż mieszanek mineralno-asfaltowych


  - Wynajem sprzętu drogowego i transportowego wraz z obsługą
  - Wykonanie badań laboratoryjnych w zakresie mieszanek mineralno - bitumicznych, podbudów i gruntów.

  Zapraszamy do współpracy!!!

Jana Pawła II 7 Nowa Wieś
87-853 Kruszyn