WIZYTÓWKA FIRMY

PPUH KONTENER SERWIS Przemysław Dębowski

ul. Kwiatowa 12, 62-511 Kramsk-Łazy
branża: budownictwo - wodno-kanalizacyjne, melioracje regulacje rzek, niwelacje terenu roboty ziemne