WIZYTÓWKA FIRMY

P.T.H.U. CERNEK

Niestachów 133, 26-021 Daleszyce
tel: 697 585 888
branża: budownictwo - wodno-kanalizacyjne, niwelacje terenu roboty ziemne, transport przewozy