WIZYTÓWKA FIRMY

I.B.M. Inwestycje Budowlane Mikołajek

ul. Daniłowskiego 4, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel: 669069966
branża: budownictwo - obiekty wykończenia, budownictwo - sanitarno-hydrauliczne