WIZYTÓWKA FIRMY

Redor Sp. z o.o.

Redor Sp. z o.o.

ul. Piekarska 80, 43-300 Bielsko-Biała
branża: elektryka energetyka osprzęt, górnictwo - roboty maszyny, kolej - wagony maszyny sprzęt...

Opis firmy

Historia firmy REDOR sięga roku 1968, kiedy został powołany do życia Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Motoreduktorów i Reduktorów “REDOR” . Do jego zadań podstawowych należało prowadzenie kompleksowych prac nad napędami zębatymi ogólnego stosowania. Atutem naszej firmy funkcjonującej dzisiaj jako spółka z o.o. jest technologia produkcji oparta na ponad 35 letnim doświadczeniu. Proces powstawania nowego produktu rozpoczyna się badaniami prowadzanymi w laboratoriach, poprzez wdrażanie ich wyników w wytwarzanych produktach, aż po doświadczalne weryfikowanie ich parametrów technicznych. Napędy zębate będące przedmiotem działalności naszej firmy - to motoreduktory, reduktory i napędy specjalne. Znajdują one zastosowanie we wszystkich obszarach technicznej działalności człowieka.

Dla REDORU szczególne znaczenie ma korzystanie z nowoczesnych laboratoriów, biura konstrukcyjnego wyposażonego w najnowsze środki wspomagające projektowanie, specjalistycznego laboratorium do prowadzenia wszechstronnych badań elementów zębatych oraz gotowych wyrobów. Laboratorium to umożliwia prowadzenie kompleksowych badań jakości, konstrukcji, wytwarzania, organizacji produkcji i eksploatacji elementów zębatych.

Przedmiotem działalności naszej firmy są:

- motoreduktory i reduktory walcowe i stożkowo-walcowe
- motoreduktory i reduktory walcowe do pracy w układzie pionowym o osiach równoległych i zwiniętych
- reduktory stożkowo-walcowe do pracy w układzie poziomym
- napędy specjalne i złożone
- napędy armatury przemysłowej

Drugą istotną grupą w ofercie REDORU są mieszadła ogólnego zastosowania znajdujące zastosowanie nie tylko w ochronie środowiska naturalnego, ale również w przemyśle chemicznym i spożywczym. Wśród nich najpopularniejsze to :

- mieszadła zanurzalne: pędniki (wolno-, średnio- i szybkoobrotowe), pompujące
- mieszadła do komór fermentacyjnych
- napędy wirników aeratorów i rotorów
- mieszadła pionowe
ul. Piekarska 80
43-300 Bielsko-Biała