WIZYTÓWKA FIRMY

"Sosak i Sosak Projekt" Sp. z o.o.

ul. Zodiakalna 2, 10-712 Olsztyn
branża: projektowanie/dokumentacja/architektura

Opis firmy

"Sosak i Sosak Projekt" Sp. z o.o, istnieje od 1992 roku. Jest to dziś największe biuro architektoniczne w województwie warmińsko-mazurskim. Ma ono dwoje największych udziałowców, stanowiących zarząd spółki - mgr inż. arch. Stanisław Sosak - prezes, mgr inż. arch. Anna Dąbkowska-Sosak - wiceprezes. W Warmińsko-Mazurskim Klubie Biznesu, jako jedyne biuro projektowe (nawiasem, prezes biura zasiada w zarządzie klubu). W roku 2018 Stanisław Sosak i Anna Dąbkowska-Sosak uzyskali tytuł rzeczoznawcy majątkowego w dziedzinie planowania, projektowania, koordynacji i nadzoru nad realizacją procesu inwestycyjnego.

Spółka specjalizuje się w projektowaniu architektonicznym, wykonywaniu projektów wielobranżowych z dziedziny służby zdrowia, przebudowy istniejących obiektów od koncepcji i projektu budowlanego, do nadzoru i prowadzenia inwestycji. W dorobku biura jest też wiele opracowań obiektów innych dziedzin - szkolnictwa i nauki, mieszkalnictwa, banków, obiektów przemysłowych, handlowych czy sportowych. Biuro wykonuje ponadto analizę techniczno-ekonomiczną inwestycji, udziela porad w zakresie lokalizacji, wykonuje opracowania z zakresu planowania przestrzennego - planów ogólnych miejscowych i szczegółowych oraz studiów uwarunkowań.

Architekci Biura Architektonicznego i Sztuk Plastycznych "Sosak i Sosak Projekt" Sp. z o.o. szczycą się wieloma nagrodami i wyróżnieniami za swe realizacje, m.in. II nagroda w ogolnopolskim konkursie "Budowa Roku 1993", I nagroda w tymże konkursie w 1997 roku, "Atut 1998" za najlepszy produkt Warmii i Mazur, I nagroda "Budowa Roku 1999", II nagroda w roku 2002, III nagroda w 2003 roku, I - 2005, II - 2005, II - w roku 2006.

Spółka dysponuje własnym budynkiem biurowym. Są w nim trzy nowocześnie wyposażone pracownie projektowe ze stanowiskami do projektowania komputerowego (programy licencyjne). Zaliczana jest do grona firm dynamicznego rozwoju, z ciągłym przyrostem zatrudnienia, znacznym majątkiem trwałym, z ugruntowaną pozycją na rynku projektowo-inwestycyjnym.

Po widomych sukcesach, jakie odniosło biuro na lokalnym rynku, stopniowo umacnia się jego pozycja także na - bodaj najtrudniejszym - warszawskim. Firma odważyła się tez wziąć udział w konkursach na terenie Unii Europejskiej. A u siebie? Jako największe architektoniczne biuro projektowe, o profilu: architektura i urbanistyka w regionie, przygotowuje kadry do pracy w zawodzie projektanta.
Motto, jakim kieruje się zespół, to - "Wiedza i profesjonalizm."
ul. Zodiakalna 2
10-712 Olsztyn