WIZYTÓWKA FIRMY

"Budokingelektryk" Mirosław Król

Łozy 5 B/6 80-516 Gdańsk
tel: 502 655 704
branża: budownictwo - obiekty wykończenia, budownictwo - sanitarno-hydrauliczne, elektryka energetyka osprzęt