WIZYTÓWKA FIRMY

Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficzn...

Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficzn...

Plac Piłsudskiego 6C/12, 09-300 Żuromin
tel: 236572152
branża: geodezja geologia kartografia urbanistyka

Opis firmy

  Filarem i chlubą naszego Biura jest zespół 7 inżynierów geodetów. Oferujemy wieloletnie doświadczenie geodezyjne połączone z najnowocześniejszą technologią geoinformatyczną. Posiadamy sześciostanowiskową sieć komputerową z licencjonowanym oprogramowaniem "Ewmapa ver. 8.0", przystosowaną do wykonywania skomplikowanych i złożonych projektów.

  Pomiary wykonujemy nowoczesnymi instrumentami geodezyjnymi: zestawem GPS RTK Topcon GR-3 z rejestratorem FC-2500 oraz tachimetrem elektronicznym TC605L szwajcarskiej firmy Leica z wewnętrzną rejestracją oraz pionownikiem laserowym. Głównym atutem naszej firmy jest wysoko wykwalifikowana kadra oraz ogromne zaangażowanie w wykonywaną pracę. Zależy nam na każdym kliencie, oferujemy najwyższą jakość i bardzo krótkie terminy realizacji zamówień.

  Poprzez ścisłą współpracę z biurami projektowymi różnych branż, planistami, urbanistami, rzeczoznawcami majątkowymi i klasyfikatorami gruntów, oferujemy szeroki zakres usług nie tylko geodezyjnych.

  Oferujemy szeroki wachlarz usług:

  - mapy do celów projektowych,
  - mapy do celów prawnych,
  - podziały i rozgraniczenia nieruchomości,
  - wznowienia granic nieruchomości,
  - geodezyjna obsługa inwestycji,
  - prawna obsługa nieruchomości,
  - wektoryzacja map rastrowych,
  - mapy cyfrowe (EwMapa, Autocad),
  - modernizacje ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków,
  - gleboznawcza klasyfikacja gruntów.

  Na zlecenie naszych Klientów wykonujemy:

  - mapy do celów planistycznych:
  - standardowe (na materiale przeźroczystym lub papierze)
  ♦ cyfrowe (w formatach: dwg, dxf, geotiff, jpg, pdf itp.)
  - koncepcje dróg dojazdowych do turbin i placów montażowych,
  - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami ekofizjograficznymi i prognozami wpływu na środowisko,
  - prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin,
  - projekty prac geologicznych oraz wiercenia i dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia turbin wiatrowych,
  - dokumentacje do wniosków o wyłączenie z produkcji rolnej.
Plac Piłsudskiego 6C/12
09-300 Żuromin