WIZYTÓWKA FIRMY

"Drog-Bruk Bis" Piotr Szczerek

ul. Polna 29, 98-235 Błaszki
tel: 43 829 15 82
branża: budownictwo - drogi chodniki place, materiały prefabrykaty budowlane