WIZYTÓWKA FIRMY

Sternal Intrenational sp. z o.o.

ul. Hoene Wrońskiego 25, 71-302 Szczecin
tel: 509 31 70 70 / 91 487 36 71+
branża: klimatyzacja wentylacja chłodnictwo